Πρώτο CD της χορωδίας μας με “ΥΜΝΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ”

20.04.2006: Κυκλοφορεί το πρώτο CD της χορωδίας με «Ύμνους Αναστάσεως και Πεντηκοσταρίου» σε 6.600 αντίτυπα στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα των Πατρών, την Πελοπόννησο και γίνεται ανάρπαστο. Η χορωδία κυκλοφορεί 500 ακόμη CD που στέλνει σε εκκλησιαστικούς και πολιτικούς άρχοντες σε όλη την Ελλάδα, σε ειδική έκδοση. Η επιτυχία του CD είναι μεγάλη, η απήχησή του μεγαλύτερη και οι κριτικές θετικές τόσο ως προς την απόδοση των ύμνων όσο και ως προς την γενικότερη εμφάνιση και δομή του δίσκου.