ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ 
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΣΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤYΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤYΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΧΟΡΑΡΧΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ (Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής – Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Αγ. Σοφίας Πατρών).

ΒΟΗΘΟΙ ΧΟΡΑΡΧΕΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ (Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής – Πρωτοψάλτης Ι. Μητροπολιτικού Ν. Αγ. Αθανασίου Ιωαννίνων).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ (Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Ροϊτίκων Πατρών).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κ. Αχαΐας).

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ – Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Χοράρχης του χορού– Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Αγ. Σοφίας Πατρών.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ(και Επίτιμο μέλος): ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ – Πρόεδρος και Διοικητικός Υπεύθυνος της χορωδίας – Μουσικός – Ιεροψάλτης – Χειρουργός Ορθοπαιδικός.

ΜΕΛΗ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ερευνητής της Βυζαντινής και Χορωδιακής Μουσικής – Μουσικός – Ιεροψάλτης – Γενικός Γραμματέας και Ιδρυτικό στέλεχος της Στέγης ελληνικών Χορωδιών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ: Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής – Καθηγητής της «Κατσαρείου Σχολής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής» Ιωαννίνων – Πρωτοψάλτης Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Αθανασίου Ιωαννίνων –  Απόφοιτος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλά Ιωαννίνων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής – Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κ. Αχαΐας – Βοηθός χοράρχης της χορωδίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Διπλωματούχος Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής – Πρόεδρος του Ιεροψαλτικού Συλλόγου Πύργου – Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Αγ. Κυριακής Πύργου Ηλείας – Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής  Σχολής  Αθηνών και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής μουσικής της Ι. Μ. Μεσσηνίας και Χοράρχης της Βυζαντινής χορωδίας των Ιεροψαλτών της Ι. Μ.  Μεσσηνίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ: Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής – Πρωτοψάτης Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και Προμήτορος Άννης, Αιγίου)

 


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Κατεβάστε το Καταστατικό του Συλλόγου μας εδώ.