Η ιστοσελίδα της Χορωδίας μας

15.02.2007: Παρουσιάζεται στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα της χορωδίας fokaeus.gr η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τα μέλη της χορωδίας, το ιστορικό της, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές της μέχρι σήμερα. Στην ιστοσελίδα επίσης παρουσιάζεται το επιτυχημένο CD της χορωδίας και αναφέρονται τα δημοσιεύματα και οι κριτικές για όλες τις παραπάνω δράσεις του χορού. Για την επιμέλεια και την δημιουργία της ιστοσελίδας υπεύθυνος είναι ο Ηλίας Φίλιας, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά του μέλους της χορωδίας Π. Τζουμανίκα.