“Ιστορία των Νεζερών”

 
 

16.08.2007: Αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο, κυκλοφόρησε στην πόλη μας το βιβλίο του φιλολόγου κ. Σπ. Γκουρβέλου περί της Ιστορίας των Νεζερών, με τίτλο «ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΝΕΖΕΡΩΝ ΚΩΜΑΙΣ». Το εν λόγω σύγγραμμα είναι μία ιστοριογραφία των χωριών των Νεζερών του νομού μας, αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και μελέτης του συγγραφέα, που καταγράφει λεπτομερειακά -με βάση έγκριτες πηγές- την ιστορία και την θρησκευτική παράδοση της περιοχής, σε κάθε χρονική περίοδο του παρελθόντος.
Η μη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ», δια του εκπροσώπου της, διοικητικού υπευθύνου του ομωνύμου χορού κ. Γεωργίου Βέργου, συμμετέχει ενεργά στην έκδοση του ανωτέρω εκλεκτού βιβλίου και σκοπεύει – εντός των προσεχών μηνών – να οργανώσει σχετική εκδήλωση παρουσίασης του συγγράμματος αυτού, πιστεύοντας πως έτσι συμβάλλει, όσο μπορεί, στην διάσωση της ιστορίας μας και στην διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης.