Ο Φωκαεύς στο “ΨΑΛΤΗΡΙ”

01.03.2008: Στο τεύχος Μαρτίου, του Εκκλησιαστικού ηλεκτρονικού περιοδικού «ΨΑΛΤΗΡΙ», που κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται αναφορά του διοικητικού υπευθύνου της χορωδίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» κ. Γ. Βέργου, στο έργο και τους στόχους της, καθώς και στον τελευταίο ψηφιακό της δίσκο και άρθρο του χοράρχη της κ. Χαρ. Θεοτοκάτου για την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ».