Η χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς» στο You Tube

31-01-2012: Στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο «YOU TUBE» υπάρχουν βίντεο της χορωδίας μας από τις τελευταίες εκδηλώσεις της (32 βίντεο), καθώς και εκείνα από την πρόσφατη καταπληκτική της εκδήλωση στα πλαίσια των «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΩΝ 2011».
Μάλιστα οι προβολές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και έχουν ξεπεράσει τις 10000, και οι κριτικές που τις συνοδεύουν είναι πολύ θετικές έως ενθουσιώδεις. Να θυμίσουμε ότι στα μέσα Δεκεμβρίου οι προβολές ήταν περίπου 6000.
Έπονται και άλλα βίντεο από παλαιότερες εκδηλώσεις μας στη συνέχεια και ευχόμαστε να έχουν την ίδια απήχηση στο φιλόμουσο κοινό.