ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ, ΉΧΟΣ ΠΛ Δ΄